mr. R.B.H. Beune (Richard)

Richard Beune is in 1992 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit), Nederlands recht met (in de doctoraalfase) de hoofdvakken rechtspersonen- en vennootschapsrecht, bestuursrecht en Europees recht.

Richard is op 19 september 1999 beëdigd als advocaat. Hij was vanaf 1993 tot medio 1999 werkzaam als Ontvanger der Rijksbelastingen. Hij doceerde invorderingsrecht aan het opleidingscentrum van de Belastingdienst.

Richard was als advocaat-belastingkundige/partner sedert medio 1999 tot 1 mei 2014 verbonden aan Jaegers & Soons Advocaten-Belastingkundigen. Per 1 mei 2014 is hij samen met Andrea Faber BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen begonnen.

Zijn aandachtsgebieden bij BeuneFaber zijn: invorderingsrecht, met name ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid, insolventierecht, (formeel) belastingrecht alsmede fiscaal straf(proces)recht.

Richard is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten , en geregistreerd in het rechtsgebiedenregister op de rechtsgebieden belasting(recht) en fiscaal strafrecht, waarvoor hij jaarlijks respectievelijk 10 opleidingspunten behaalt. Ook is Richard lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) en van de Werkgroep Invorderingsrecht. Voor het NDFR Invordering onderhoudt hij de artt. 11 tot en met 20 van de Invorderingswet 1990. Daarnaast verzorgt Richard commentaren voor het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Ook heeft Richard een aantal buitenlandse publicaties mede op zijn naam.