mr. A.L. Faber LL.M. (Andrea)

Andrea Faber heeft in 2004 haar studie Fiscaal Recht aan de Universiteit Maastricht afgerond. Zij is in twee afstudeerrichtingen (“masters”) afgestudeerd, te weten in het Internationaal- en Europees belastingrecht alsmede in de Fiscale Advocatuur. In 2005 heeft zij vervolgens haar master in het Duitse belastingrecht aan de Universiteit Osnabrück behaald.

Andrea Faber was vanaf november 2004 tot en met augustus 2006 verbonden aan de Universiteit Maastricht als junior onderzoeker en docent in onder andere formeel belastingrecht, invorderingsrecht en internationaal en Europees belastingrecht.

Vanaf september 2006 tot en met februari 2009 was zij werkzaam in de algemene adviespraktijk bij Van Mens en Wisselink Advocaten en Belastingadviseurs, met de nadruk op estate planning. In 2007 is zij beëdigd als advocaat. Van maart 2009 tot 1 mei 2014 is zij verbonden geweest aan Jaegers & Soons Advocaten-Belastingkundigen.

In die tijd heeft zij met goed gevolg de post-master Indirecte Belastingen (Europese Fiscale Studies) aan de Erasmus Universiteit gevolgd.

Per 1 mei 2014 is zij samen met Richard Beune BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen begonnen.

Haar aandachtsgebieden bij BeuneFaber zijn: (formeel) belastingrecht, invorderingsrecht, fiscaal procesrecht, internationaal en Europees belastingrecht, buitenlands vermogen (waaronder Stiftungen en trusts) / de inkeerregeling.

Andrea is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, , en geregistreerd in het rechtsgebiedenregister op de rechtsgebieden belastingrecht en Europees recht, waarvoor zij jaarlijks respectievelijk 10 opleidingspunten behaalt. Ook is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen. Daarnaast is Andrea als auteur verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht en heeft meegewerkt aan publicaties op het gebied van wetsontduiking, de Liechtensteinaffaire alsmede het commentaar bij de bestuurlijke boete in de NDFR.