Van Weerelt en de civiele dwangsom: (nog) een lange weg te gaan!

De informatieplicht versus het zwijgrecht. Hoewel volgens sommigen een gelopen race na de uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens in de zaak Van Weerelt versus Nederland , lijkt, in mijn ogen, ten aanzien van dit vraagstuk maar geen definitief uitsluitsel te komen. Voor mij is het een uitspraak van de […]

Verzaken onderzoeksplicht kan het verschil maken tussen vrijspraak en strafrechtelijke veroordeling wegens het opzettelijk onjuist doen van aangifte

Op 16 september jl. heeft de Strafkamer van de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch bevestigd waarbij een verdachte is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden vanwege het opzettelijk onjuist indienen van aangiften omzetbelasting alsmede valsheid in geschrifte. De verdachte was ten laste gelegd dat hij in de periode juli 2008 tot […]

Nieuwsbericht 22 augustus 2014

Art. 52a AWR: Informatiebeschikking De laatste tijd komen er steeds meer uitspraken over het gebruik van art. 52a AWR. Recentelijk werd geoordeeld dat een informatiebeschikking beantwoord moest worden als de vragen voor meerdere jaren waren gesteld en nadien voor één van die jaren uitspraak op bezwaar was gedaan. Ingevolge lid 3 van het artikel zou […]

Nieuwsbericht 11 augustus 2014

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad twee belangwekkende uitspraken gedaan. In HR:2014:2149 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat grove schuld van een accountant niet toegerekend kan worden aan de aansprakelijkgestelde. De aansprakelijkgestelde valt dus niet te verwijten dat er niet is gemeld. Hij moet toegelaten worden om kennelijk onbehoorlijk bestuur te weerleggen (art. 36 lid 4 Invorderingswet). […]