• Met onze kennis en creativiteit zoeken wij naar een passende
    oplossing voor uw geschil met de Belastingdienst.

    Richard Beune en Andrea Faber

(Formeel) Belastingrecht

Het belastingrecht kent vele rechten en plichten. Wij staan u terzijde als de Belastingdienst stelt dat u die rechten heeft overschreden of dat u zich niet aan die verplichtingen heeft gehouden.

Fiscaal straf-/boeterecht

Het overschrijden van de rechten en het niet voldoen aan de plichten genoemd in de fiscale wetgeving kan leiden tot een fiscale boete of strafrechtelijke vervolging. Wij staan u met recht en daad terzijde mocht u in aanraking komen met het fiscale strafrecht of als een fiscale boete dreigt.

Invordering / aansprakelijkstelling

Belastingen moeten betaald worden. Maar dat kan problemen geven. Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van een ander. Wij werken aan een passende oplossing voor deze problemen.