Nieuwsbericht 11 augustus 2014

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad twee belangwekkende uitspraken gedaan.

In HR:2014:2149 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat grove schuld van een accountant niet toegerekend kan worden aan de aansprakelijkgestelde. De aansprakelijkgestelde valt dus niet te verwijten dat er niet is gemeld. Hij moet toegelaten worden om kennelijk onbehoorlijk bestuur te weerleggen (art. 36 lid 4 Invorderingswet). Volgt verwijzing.

In HR:2014:2144 oordeelde de Hoge Raad dat bij een informatiebeschikking (art. 52a AWR) de Inspecteur geen garantie hoeft te geven. De rechter die later oordeelt over een beboeting of strafvervolging moet beoordelen of de garanties van art. 6 EVRM de gebruikmaking van het afgedwongen (wils(on)afhankelijk) materiaal in de weg staan.