Invordering / aansprakelijkstelling

Invordering / aansprakelijkstelling

Vordering Belastingdienst

Als is vastgesteld dat de Belastingdienst een aanslag terecht heeft opgelegd, dan moet de aanslag betaald worden. Als de vordering van de Belastingdienst niet voldaan kan worden binnen de betalingstermijn, kunt u uitstel aanvragen. Dit geldt zowel voor de rechtspersoon als voor de natuurlijke persoon. Indien de belastingvordering niet betaald wordt binnen de gestelde termijn of na een verleend uitstel van betaling, gaat de Belastingdienst over tot (dwang)invordering. De Invorderingswet biedt de Ontvanger (de Belastingdienst) een groot aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de aanslag wordt geïncasseerd.

Bent u niet zeker van de juistheid van uw aanslag? Lees hier meer over belastingrecht of neem voor meer informatie contact met ons op.

Belastingschuld

Heeft u als ondernemer of particulier een schuld aan de Belastingdienst en kunt u deze niet betalen? Bij BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen bent u in goede handen. Wij kijken met u naar de (wettelijke) mogelijkheden die tot betaling van de belastingschuld leiden en die passen binnen uw financiële situatie. Bijvoorbeeld door uitstel van betaling te regelen maar ook het treffen van een betalingsregeling en een verzoek tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van uw belastingschuld behoort tot ons takenpakket. Heeft u vragen over (de betaling van) uw belastingschuld of bent u benieuwd wat BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst is niet eenvoudig voor een ondernemer. De Belastingdienst verleent in beginsel uitsluitend uitstel van betaling indien de ondernemer kan aantonen dat hij zekerheid kan geven voor de volledige belastingschuld. Het geven van deze ‘zekerheid’ kan onder andere op basis van:

  • Een bankgarantie
  • Een persoonlijke borgstelling
  • Een hypotheek

Wilt u weten of uw onderneming in aanmerking komt voor uitstel van betaling bij de Belastingdienst? Neem dan contact op met BeuneFaber.

Beslaglegging Belastingdienst

Indien u niet in aanmerking komt voor uitstel van betaling dan wel een betalingsregeling en uw betalingstermijn is verstreken, dan zal er een dwangbevel volgen met uiteindelijk een beslaglegging op goederen. Deze beslaglegging wordt uitgevoerd door een belastingdeurwaarder. Mocht het de Belastingdienst niet lukken om de aanslag te innen, dan kunnen zij derden betrekken bij de voldoening van uw belastingschuld. De Belastingdienst kan vorderingen uitvaardigen (art. 19 Invorderingswet 1990) of derden aansprakelijk stellen (op grond van art. 33 e.v. Invorderingswet 1990). Onder meer bestuurders (bestuurdersaansprakelijkheid), aannemers (ketenaansprakelijkheid) en inleners (inlenersaansprakelijkheid) kunnen als derde aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van een ander. Uiteraard kan dat alleen binnen de grenzen van de wet. Heeft de Belastingdienst beslag bij u gelegd of bent u als derde aansprakelijk gesteld, dan kan BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen u rechtsbijstand verlenen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Op zoek naar een advocaat aansprakelijkheidsrecht of invorderingsrecht?

Richard Beune, één van de oprichters van BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen, is jaren werkzaam geweest als Ontvanger der Rijksbelastingen en als docent bij het opleidingscentrum van de Belastingdienst. Zijn expertise stelt BeuneFaber als geen ander in staat u bij te staan als u aansprakelijk bent gesteld dan wel als u het niet eens bent met uw belastingschuld of deze (tijdelijk) niet kunt betalen. Daarbij werkt Richard Beune samen met zijn kantoorgenoot en compagnon, Andrea Faber. Haar aandachtsgebieden gaan eveneens onder meer uit naar het invorderings- en aansprakelijkheidsrecht.

Hulp bij en informatie over uw belastingschuld?

BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen is specialist op het gebied van fiscaal aansprakelijkheidsrecht en invorderingsrecht. Haar advocaten hebben een groot aantal succesvolle zaken op naam staan. Wij staan u dan ook graag bij in uw conflict met de Belastingdienst, in welk stadium zich dat ook bevindt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie.