mr. R.B.H. Beune (Richard)

Richard Beune is in 1992 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit), Nederlands recht met (in de doctoraalfase) de hoofdvakken rechtspersonen- en vennootschapsrecht, bestuursrecht en Europees recht.

Richard is op 19 september 1999 beëdigd als advocaat. Hij was vanaf 1993 tot medio 1999 werkzaam als Ontvanger der Rijksbelastingen. Hij doceerde invorderingsrecht aan het opleidingscentrum van de Belastingdienst.

Richard was als advocaat-belastingkundige/partner sedert medio 1999 tot 1 mei 2014 verbonden aan Jaegers & Soons Advocaten-Belastingkundigen. Per 1 mei 2014 is hij samen met Andrea Faber BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen begonnen.

Zijn aandachtsgebieden bij BeuneFaber zijn: invorderingsrecht, met name ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid, insolventierecht, (formeel) belastingrecht alsmede fiscaal straf(proces)recht.

Richard is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten , en geregistreerd in het rechtsgebiedenregister op de rechtsgebieden belasting(recht) en fiscaal strafrecht, waarvoor hij jaarlijks respectievelijk 10 opleidingspunten behaalt. Ook is Richard lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) en van de Werkgroep Invorderingsrecht. Voor het NDFR Invordering onderhoudt hij de artt. 11 tot en met 20 van de Invorderingswet 1990. Daarnaast verzorgt Richard commentaren voor het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Ook heeft Richard een aantal buitenlandse publicaties mede op zijn naam.

mr. A.L. Faber LL.M. (Andrea)

Andrea Faber heeft in 2004 haar studie Fiscaal Recht aan de Universiteit Maastricht afgerond. Zij is in twee afstudeerrichtingen (“masters”) afgestudeerd, te weten in het Internationaal- en Europees belastingrecht alsmede in de Fiscale Advocatuur. In 2005 heeft zij vervolgens haar master in het Duitse belastingrecht aan de Universiteit Osnabrück behaald.

Andrea Faber was vanaf november 2004 tot en met augustus 2006 verbonden aan de Universiteit Maastricht als junior onderzoeker en docent in onder andere formeel belastingrecht, invorderingsrecht en internationaal en Europees belastingrecht.

Vanaf september 2006 tot en met februari 2009 was zij werkzaam in de algemene adviespraktijk bij Van Mens en Wisselink Advocaten en Belastingadviseurs, met de nadruk op estate planning. In 2007 is zij beëdigd als advocaat. Van maart 2009 tot 1 mei 2014 is zij verbonden geweest aan Jaegers & Soons Advocaten-Belastingkundigen.

In die tijd heeft zij met goed gevolg de post-master Indirecte Belastingen (Europese Fiscale Studies) aan de Erasmus Universiteit gevolgd.

Per 1 mei 2014 is zij samen met Richard Beune BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen begonnen.

Haar aandachtsgebieden bij BeuneFaber zijn: (formeel) belastingrecht, invorderingsrecht, fiscaal procesrecht, internationaal en Europees belastingrecht, buitenlands vermogen (waaronder Stiftungen en trusts) / de inkeerregeling.

Andrea is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, , en geregistreerd in het rechtsgebiedenregister op de rechtsgebieden belastingrecht en Europees recht, waarvoor zij jaarlijks respectievelijk 10 opleidingspunten behaalt. Ook is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen. Daarnaast is Andrea als auteur verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht en heeft meegewerkt aan publicaties op het gebied van wetsontduiking, de Liechtensteinaffaire alsmede het commentaar bij de bestuurlijke boete in de NDFR.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Vul dan svp onderstaande formulier in.

Routebeschrijving

Ons kantoor bevindt zich in het prachtige pand, dat vroeger dienst deed als De Waag. Aldaar vindt u ons op de 2e verdieping, boven restaurant De Staat.

Parkeren kunt u aan de Markt dan wel in de parkeergarages van Q-Park aan de Broerenstraat 51 of van Rozet aan de Langstraat 10.

 

Ons kantoor is eveneens gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken. Vanaf het Centraal Station in Arnhem is het ongeveer 13 minuten lopen.  De buslijnen 12 & 43  stoppen nagenoeg voor ons kantoor bij halte Eusebiuskerk.  Het pand ziet u dan tegenover de Eusebiuskerk en tegenover de Rechtbank.

U kunt zich melden aan de zijkant van het pand.

(Formeel) Belastingrecht

Belastingrecht

Een onterechte of onjuiste belastingaanslag ontvangen?

Heeft u een belastingaanslag ontvangen waarvan u denkt dat deze onjuist is? Als de Belastingdienst een aanslag oplegt, betekent dat niet direct dat de aanslag terecht of juist is. De kans bestaat dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt. U doet er daarom goed aan binnen zes weken bezwaar te maken tegen de aanslag. Heeft u dat al gedaan maar heeft het niets opgeleverd? BeuneFaber is specialist op het gebied van belastingrecht en helpt u graag verder.

Wat kan ik doen bij een onterechte of onjuiste belastingaanslag?

In beginsel kunt u altijd zelf een bezwaarschrift tegen de aanslag indienen. Bent u niet in uw bezwaar gehoord of is uw bezwaarschrift afgewezen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij onderzoeken voor u of de Belastingdienst juist heeft gehandeld en staan u bij in het juridische proces. Dat proces wordt onder meer beheerst door het formele belastingrecht. Het formele belastingrecht heeft onder andere betrekking op de regels die gelden tussen de belastingplichtige (u) en de Belastingdienst. BeuneFaber is specialist op het gebied van formeel belastingrecht. Door ook het materiële belastingrecht te betrekken kan BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen het optimale resultaat voor u behalen bij de oplossing van uw conflict.

Wat zijn mijn plichten ten opzichte van de Belastingdienst?

In principe is iedere belastingplichtige verplicht om aan de Inspecteur van de Belastingdienst gegevens en inlichtingen te verstrekken als daarom gevraagd wordt. Deze verplichting ontstaat op het moment dat de inspecteur een heffingsbelang heeft. U doet er dan ook goed aan zich, indien mogelijk, na de aankondiging van een (boeken)onderzoek of bij een vragenbrief, te laten informeren door een deskundige ten aanzien van uw rechten en plichten vóór, tijdens en ná het boekenonderzoek. U kunt daarbij onder andere denken aan:

 • Moet ik als particulier gegevens en inlichtingen verstrekken aan een inspecteur van de Belastingdienst?
 • Mag van mijn personeel verlangd worden dat op vragen van de belastinginspecteur wordt geantwoord?
 • Moet ik gegevens en inlichtingen verstrekken aan de belastinginspecteur over gebeurtenissen meer dan 7 jaar geleden?
 • Ben ik verplicht gegevens aangaande derden te verstrekken?
 • Mag de belastinginspecteur zonder meer een kopie van mijn digitale omgeving maken?

Wilt u meer informatie over uw verplichtingen of heeft u vragen over het heffingsbelang van de belastinginspecteur? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Een conflict met de Belastingdienst? Neem contact met ons op

De advocaten van BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen zijn specialist op het gebied van (formeel) belastingrecht en hebben een groot aantal succesvolle zaken op naam staan. Wij staan u dan ook graag bij in uw conflict met de Belastingdienst, in welk stadium zich dat ook bevindt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie.

Fiscaal straf-/boeterecht

Fiscaal straf-/boeterecht

De FIOD op de stoep?

Het kan iedereen overkomen dat de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) aan de deur staat. In onze praktijk hebben we vaak meegemaakt dat de verdachte zich van geen kwaad bewust was en het Openbaar Ministerie de zaak hoog opnam. De FIOD onderzoekt vele vormen van fraude zoals:

 • Witwassen
 • Belastingontduiking
 • BTW-fraude
 • Beleggingsfraude
 • Faillissementsfraude
 • Intellectuele eigendomsfraude
 • Systeemfraude
 • Toeslagenfraude

De FIOD onverwacht voor de deur of een oproep ontvangen voor verhoor als verdachte?

Heeft u een oproep ontvangen van de FIOD voor een verhoor als verdachte, of belt de FIOD onverwacht bij u aan? Vanwege gebrek aan kennis en psychologische druk die tijdens een verhoor / bezoek wordt toegepast, wordt een verdachte regelmatig in een hoek gedrukt waar hij of zij later nog moeilijk uit komt. Het is daarom van groot belang dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als verdachte. Wij adviseren u direct contact op te nemen met uw advocaat wanneer de FIOD bij u op de stoep staat of u oproept voor een verhoor als verdachte. Heeft u geen advocaat? Dan kunt u contact opnemen met BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen. Wij zijn een landelijk werkend kantoor en zijn gespecialiseerd in FIOD-zaken.

Rechten en plichten bij een bezoek van de FIOD

Als de FIOD bij u op de stoep staat bent u niet verplicht om hen binnen te laten, tenzij zij in het bezit zijn van een bevel tot doorzoeking. Als de FIOD niet in het bezit is van een doorzoekingsbevel kunt u hen verzoeken om een afspraak te maken. Het is verstandig om ook uw advocaat uit te nodigen zodat hij of zij ook bij die afspraak aanwezig is. Is de FIOD-ambtenaar / buitengewoon opsporingsambtenaar wél in het bezit van een doorzoekingsbevel, ga dan als volgt te werk:

 • Leidt de FIOD-ambtenaar naar een spreekkamer waar liefst geen administratie aanwezig is, dan wel waar eventuele administratie is opgeborgen in afgesloten kasten;
 • Vraag wat de FIOD-ambtenaar komt doen;
 • Probeer zo veel mogelijk informatie van de FIOD-ambtenaar te krijgen. Daaronder of u als verdachte wordt aangemerkt;
 • Wordt u als verdachte aangemerkt? Geef dan geen informatie. Beroep u op uw zwijgrecht en geef geen antwoord op de vragen van de FIOD-ambtenaar. Als verdachte bent u niet verplicht om te reageren op de vragen die de FIOD stelt. Datzelfde geldt voor getuigen.
 • Bel uw advocaat en zorg dat u hem of haar persoonlijk te spreken krijgt. Uw advocaat zal u van verder advies voorzien.

Belastingfraude

Een FIOD-onderzoek ziet veelal op belastingfraude, waarbij ten onrechte te weinig of geen belasting is geheven, dan wel ten onrechte een voordeel is toegekend. Of sprake is van belastingfraude is niet zonder meer gezegd. Daarvoor is namelijk opzet vereist. Het is aan de Officier van Justitie om aan te tonen dat opzettelijk te weinig of geen belasting is betaald. Daarvoor zijn de feiten van groot belang. De feiten zal de FIOD-ambtenaar al in het opsporingsonderzoek proberen te achterhalen, bijvoorbeeld tijdens een verhoor. Het is goed mogelijk dat wat u als verdachte tijdens zo’n verhoor zegt na afronding van het FIOD-onderzoek in een compleet ander daglicht komt te staan. Dat komt mede doordat tijdens het opsporingsonderzoek geen volledige informatie wordt verstrekt door de FIOD over de inhoud en omvang van het onderzoek. Met als gevolg dat u uw positie niet kunt bepalen. Wordt u meegenomen voor verhoor, beroep u dan altijd op uw recht op bijstand door een advocaat. Uiteraard kunnen wij u daarin bijstaan. Neem daartoe contact met ons op.

Strafrechtelijke vervolging, strafbeschikking of boete van de Belastingdienst?

Belastingfraude kan op verschillende manieren bestraft worden. Bijvoorbeeld door een strafrechtelijke veroordeling door de strafrechter. De Officier van Justitie kan echter ook besluiten geen strafrechtelijke vervolging in te stellen maar de zaak ter afdoening aan de Belastingdienst over te laten. De Belastingdienst zal dan naar alle waarschijnlijkheid een boete opleggen. Daartoe zal de Officier van Justitie over het algemeen overgaan als het FIOD-onderzoek onvoldoende bewijs voor de vermeende strafbare feiten heeft geleverd. Tot slot kan de Officier van Justitie de zaak zelf afdoen met een transactievoorstel dan wel een strafbeschikking. De zaak wordt dan niet voorgelegd aan de strafrechter. Een transactie en een strafbeschikking kunnen grote gevolgen voor u hebben. Zo leidt ook een strafbeschikking tot een strafblad. Daarom raden wij u te allen tijde een advocaat te raadplegen als u wordt geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD. BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen kan u helpen om een gedegen afweging van uw belangen te maken. Bent u (mede-)verdachte in een FIOD-onderzoek en bent u op zoek naar een geschikte advocaat? Neem dan contact met ons op.

Op zoek naar een advocaat vanwege een FIOD-onderzoek?

FIOD-zaken vormen voor BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen vertrouwd terrein. Bent u op zoek naar een advocaat die u bij kan staan in een strafrechtelijk onderzoek dat de FIOD naar u heeft ingesteld? Wij voorzien u van juridisch advies in welke fase het onderzoek zich ook bevindt. Bent u opgeroepen voor een verhoor, belt de FIOD onverwacht bij u aan, heeft u een strafbeschikking ontvangen of moet u voorkomen bij de strafrechter? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Invordering / aansprakelijkstelling

Invordering / aansprakelijkstelling

Vordering Belastingdienst

Als is vastgesteld dat de Belastingdienst een aanslag terecht heeft opgelegd, dan moet de aanslag betaald worden. Als de vordering van de Belastingdienst niet voldaan kan worden binnen de betalingstermijn, kunt u uitstel aanvragen. Dit geldt zowel voor de rechtspersoon als voor de natuurlijke persoon. Indien de belastingvordering niet betaald wordt binnen de gestelde termijn of na een verleend uitstel van betaling, gaat de Belastingdienst over tot (dwang)invordering. De Invorderingswet biedt de Ontvanger (de Belastingdienst) een groot aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de aanslag wordt geïncasseerd.

Bent u niet zeker van de juistheid van uw aanslag? Lees hier meer over belastingrecht of neem voor meer informatie contact met ons op.

Belastingschuld

Heeft u als ondernemer of particulier een schuld aan de Belastingdienst en kunt u deze niet betalen? Bij BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen bent u in goede handen. Wij kijken met u naar de (wettelijke) mogelijkheden die tot betaling van de belastingschuld leiden en die passen binnen uw financiële situatie. Bijvoorbeeld door uitstel van betaling te regelen maar ook het treffen van een betalingsregeling en een verzoek tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van uw belastingschuld behoort tot ons takenpakket. Heeft u vragen over (de betaling van) uw belastingschuld of bent u benieuwd wat BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst is niet eenvoudig voor een ondernemer. De Belastingdienst verleent in beginsel uitsluitend uitstel van betaling indien de ondernemer kan aantonen dat hij zekerheid kan geven voor de volledige belastingschuld. Het geven van deze ‘zekerheid’ kan onder andere op basis van:

 • Een bankgarantie
 • Een persoonlijke borgstelling
 • Een hypotheek

Wilt u weten of uw onderneming in aanmerking komt voor uitstel van betaling bij de Belastingdienst? Neem dan contact op met BeuneFaber.

Beslaglegging Belastingdienst

Indien u niet in aanmerking komt voor uitstel van betaling dan wel een betalingsregeling en uw betalingstermijn is verstreken, dan zal er een dwangbevel volgen met uiteindelijk een beslaglegging op goederen. Deze beslaglegging wordt uitgevoerd door een belastingdeurwaarder. Mocht het de Belastingdienst niet lukken om de aanslag te innen, dan kunnen zij derden betrekken bij de voldoening van uw belastingschuld. De Belastingdienst kan vorderingen uitvaardigen (art. 19 Invorderingswet 1990) of derden aansprakelijk stellen (op grond van art. 33 e.v. Invorderingswet 1990). Onder meer bestuurders (bestuurdersaansprakelijkheid), aannemers (ketenaansprakelijkheid) en inleners (inlenersaansprakelijkheid) kunnen als derde aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van een ander. Uiteraard kan dat alleen binnen de grenzen van de wet. Heeft de Belastingdienst beslag bij u gelegd of bent u als derde aansprakelijk gesteld, dan kan BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen u rechtsbijstand verlenen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Op zoek naar een advocaat aansprakelijkheidsrecht of invorderingsrecht?

Richard Beune, één van de oprichters van BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen, is jaren werkzaam geweest als Ontvanger der Rijksbelastingen en als docent bij het opleidingscentrum van de Belastingdienst. Zijn expertise stelt BeuneFaber als geen ander in staat u bij te staan als u aansprakelijk bent gesteld dan wel als u het niet eens bent met uw belastingschuld of deze (tijdelijk) niet kunt betalen. Daarbij werkt Richard Beune samen met zijn kantoorgenoot en compagnon, Andrea Faber. Haar aandachtsgebieden gaan eveneens onder meer uit naar het invorderings- en aansprakelijkheidsrecht.

Hulp bij en informatie over uw belastingschuld?

BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen is specialist op het gebied van fiscaal aansprakelijkheidsrecht en invorderingsrecht. Haar advocaten hebben een groot aantal succesvolle zaken op naam staan. Wij staan u dan ook graag bij in uw conflict met de Belastingdienst, in welk stadium zich dat ook bevindt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie.